Kiinnitä huomiota mielesi hyvinvointiin

Mielen hyvinvointia avustavat harrastukset, työ (josta nautit), stabiilit ihmissuhteet, ja elämästä nauttiminen. Fyysinen terveys vaikuttaa myös mielen hyvinvointiin.

Tyytyväisyys elämään ja työhon on yksi hyvinvoinnin tunnusmerkeistä. Aktiivisuus ja asioihin suhtautuminen avoimesti, sekä oman itsensä hyväksyminen ovat myös hyviä esimerkkejä. Mielenterveyteen vaikuttavat siis monet seikat yhteiskunnallisista olosuhteista yksilön omaan mielipiteeseen itsestään. Mielenterveyden häiriön tunnistaminen ei aina ole helppoa, mutta on tärkeää, että mahdollinen häiriö tunnistetaan ja että siihen saadan sopivaa hoitoa. Kenenkään ei pitäisi kärsiä; tuki on saatavilla.