companys-home-pageMuutamia tärkeitä asioita on muistettava, jotta aloitteleva kotisivun tekijä tai muokkaaja saa kaiken oleellisen tiedon kotisivulleen, sillä sivut ovat tärkeä osa näkyvyyttä ja yrityksen markkinointia. Tässä kirjoituksessa käsitellään lyhyesti muutamia perusasioita, joilla yritys voi perustaa ja ylläpitää toimivaa verkkosivustoa.

Varmista yhteystietojen olevan aina oikein

Yrityksen osoitteen tai puhelinnumeron muuttuessa on tärkeää muistaa muuttaa tiedot kotisivulle, sillä valtavan suuri määrä asiakkaista löytää yrityksen yhteystietojen perusteella, jotka sivustolta löytävät. Internetistä haetaan puhelinnumeroja soittamiseen paitsi nettisivulta, myös hakupalveluista ja numerotiedustelusta, joten on tärkeää pitää kaikki yhteystiedot ajan tasalla myös yritysten eri tietojärjestelmissä.

Suunnittele mieleenpainuva logo ja tekstit

Yrityksen logo, mikäli se on hyvin tehty, jää ihmisten mieleen ensimmäisenä ja luo myönteistä mielikuvaa yrityksestä. Mikäli yritys saa nimeä, logo on se joka muistetaan ensimmäisenä ja voi ohjata ihmiset yrityksen tuotteiden pariin. Toimiva logo on tärkeä osa yrityksen ilmettä, joten suunnitteluun kannattaa palkata alan ammattilainen, kuten asiantunteva graafinen suunnittelija.

Asiatekstin tulee olla aina totuudenmukaista ja tekstiasuun on myös syytä kiinnittää huomiota, jotta artikkelit ja informaatio ovat varmasti helposti luettavia ja fontti on valittu helposti luettavaksi. Tärkeää on myös päivittää kotisivua usein aina kun jokin oleellinen tai tärkeä tieto muuttuu yrityksen toiminnasta.

Ulkoasu ja sen muuttaminen

Ulkoasu on suunniteltava sen mukaan että se vastaa yrityksen ilmettä ja on helposti luettava. Useilla sivustoilla, jossa oma kotisivu voidaan luoda, on usein kattava määrä erilaisia sivupohjia, jonka avulla on helppo luoda mieleisesi sivusto. Jos kotisivu tehdään alusta loppuun asiantuntijoiden kanssa, graafinen suunnittelija ja html-koodaaja toimivat yhteistyössä saadakseen halutun ilmeen aikaiseksi.

Oikeanlaisen värimaailman valitseminen sivustolle ei välttämättä ole mikään pikkujuttu, sillä tietynlaiset värit välittävät erilaisen viestin sivustolla vierailevalle. Esimerkeiksi voidaan ottaa vihreä, joka antaa kuvan puhtaudesta, rauhasta ja terveydestä, tai vastaavasti punainen, joka kehottaa aktiiviseen toimintaan ja saattaa jopa ärsyttää.

Kuvien valitseminen internetsivustolle

Tässäkin yhteydessä voidaan todeta, että kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Kuvilla on siis suuri merkitys internetsivustolla, jotta niistä välittyy oikea viesti. Kuvien tulee heijastaa yrityksen toimintaa ja niiden on oltava luvallisia itse otettuja tai maksettuja kuvia, ei internetistä ladattuja.

Kuvaamiseen kannattaa palkata ammattilainen, jotta voidaan saada aikaiseksi ammattimaiset kuvat tuotteista tai palveluista joita yritys tarjoaa.