functional-domainYksi asia, mitä yritysten tulee omia verkkosivuja avatessaan päättää, on sivustolle annettava osoite. Tällöin yrityksen on valittava itselleen sopivaksi katsomansa verkkotunnus. Todellisuudessa yritys ei osta itselleen verkkotunnusta, vaan se vuokrataan tietyksi ajaksi. Useimmat verkkotunnukset ovat maksullisia, mikä johtuu siitä, että maksu ohjautuu palvelulle, joka ohjaa verkkotunnuksen serverille. Mikäli näin ei olisi, ei verkkotunnuksen näppäileminen ja enterin painaminen johtaisi yhtään minnekään. Kun yritys on rekisteröinyt itselleen jonkun verkkotunnuksen, ei se enää ole muiden käytettävissä. Suosituimpia verkkotunnuksia varataan jatkuvasti ja onkin arvioitu, että maailmassa varataan keskimäärin viiden sekunnin välein uusi verkkotunnus jonkun tahon käyttöön.

Hyvä verkkotunnus on sellainen, mikä ei ole turhan pitkä. Ei ole mitenkään sattumaa, että useimmat kolmi- tai nelikirjaimiset verkkotunnukset on jo varattu, sillä ne ovat kaikista helpoimpia muistaa. Nyrkkisääntönä voitaneen pitää sitä, ettei yrityksen verkkosivun osoitteen tulisi olla verkkotunnuksen osalta ainakaan kahtakymmentä merkkiä pidempi, sillä sellaisen näppäileminen käy jo työstä. Useimmiten parhaita verkkotunnuksia ovat yhdestä sanasta koostuvat osoitteet, mutta toki kaksisanaisetkin toimivat usein varsin hyvin. Kolmesta sanasta koostuvat osoitteet voivat kuitenkin tilanteesta riippuen olla myös toimivia, mutta useimmiten sitä useamman sanan verkkotunnukset ovat yleisesti ottaen huono idea. Helposti muistettavat verkkotunnukset ovat yrityksen kannalta paras ratkaisu, sillä silloin asiakkaat voivat navigoida itsensä suoraan yrityksen sivuille ilman, että heidän tarvitsisi edes käyttää hakukonetta. Lienee myös sanomattakin selvää, että verkkotunnuksen tulisi tavalla tai toisella liittyä yritykseen. Se voi olla suoraan yrityksen nimi tai vaihtoehtoisesti osoite voi kuvata jollain tavalla yrityksen toimintaa. Esimerkiksi osoitteesta suomikasino247.com voi helposti arvata, että sivuston avautuessa on luvassa hauskoja pelihetkiä kasinopelien parissa!

Yrityksen kannattaa myös pohtia, haluaako se sivustonsa .fi-, .com-, .net- vai .org-päätteisenä, vaiko kenties jollain muulla vaihtoehdolla tai jopa kaikilla näistä. Usein .com ja .fi ovat suosituimmat valinnat ja etenkin .fi herättää suomalaisten keskuudessa automaattisesti luottamusta. Verkkosivut, jotka päättyvät .comiin ovat usein hyvä ratkaisu sellaisille yrityksille, joiden asiakaskunta ulottuu Suomen rajojen ulkopuolelle. Etenkin suurimmat yritykset varaavat itselleen useimmiten useammalla eri päätteellä varustettuna.