search-engine-optimizationJokaisen verkkosivun omaavan yrityksen pitäisi perehtyä ainakin jossain määrin hakukoneoptimointiin. Mikäli termi ei vielä ole tuttu, tarkoitetaan sillä sivuston nostamista mahdollisimman korkealle Googlen kaltaisissa hakukoneissa. Mitä helpommin sivusto on löydettävissä hakukoneita käyttämällä, sitä todennäköisemmin ihmiset löytävät sivuston ja sitä kautta yrityksen tuotteineen ja palveluineen.

Yksinkertaisimmillaan hakukoneoptimoinnilla tarkoitetaan sivuston näkyvyyden parantamista ja sitä kautta kävijävirran kasvattamista sivustolla. Toisaalta hakukoneoptimointiin voi halutessaan satsata paljonkin ja se voi sisältää hyvin monimutkaisia sivun uudelleenrakentamistöitä, joihin tarvitaan alaan erikoistuneen asiantuntijan apua. Hakukoneoptimointiin sijoittamisella on useimmiten kannattava lopputulos verrattuna moneen muuhun markkinointivaihtoehtoon. Loppujen lopuksi kaikessa on kuitenkin kyse siitä, että sivuston kohdalla varmistetaan, että sen rakenne on sellainen, että hakukoneetkin ymmärtävät sitä. Hakukoneet ovat nykyään jo varsin fiksuja, mutta nekin tarvitsevat jonkin verran apua pystyäkseen selaamaan tehokkaasti verkon sisältöä ja toimittamaan hakukonetta käyttävälle mahdollisimman hyviä hakutuloksia. Hakukoneoptimointi onnistuu myös täysin maallikolta ainakin perusteiden osalta, mikäli asiaan perehtyy hiukan. Netissä on tarjolla runsain mitoin ilmaista hakukoneoptimointikoulutusta ja monenlaisia vinkkejä. Niihin tutustumalla ja käytännön harjoittelulla on hyvinkin mahdollista pystyä itse hoitamaan sivustonsa hakukoneoptimoinnin.

Oikein laaditulla hakukoneoptimoinnilla sivusto saa kattavasti huomiota ja tuhansia kävijöitä kun taas väärin tehtynä sivusto uppoutuu tuhansien muiden kilpailijoiden harmaaseen joukkoon, josta kukaan ei sitä löydä. Oman sivustonsa nykyistä tilannetta voi käydä tarkkailemassa monenlaisten työkalujen kuten Alexan ja Googlen työkalupalkin avulla. Nämä kertovat, miten sivusto sijoittuu tällä hetkellä hakutuloksissa.

Hakukoneoptimoinnin perimmäisenä tarkoituksena on luoda erinomainen ja saumaton käyttökokemus. Se onnistuu luomalla toimiva keskusteluyhteys hakukoneiden kanssa siten, että ne osaavat suositella juuri asianomaista sivustoa sellaisille hauille, jotka ovat relevantteja. Tämä puolestaan määräytyy sisällön perusteella; sivuston teema, sivustolla oleva teksti ja otsikot sekä kuvaukset ovat kaikki tärkeitä osia. Avainsanat ovat ratkaisevassa osassa ja niitä kannattaakin viljellä järkevästi sivustolle. Millaisia hakusanoja mahdollinen asiakas käyttäisi tuotetta, palvelua tai yritystä hakiessaan? Loppuun vielä kuitenkin varoituksen sana: avainsanoja ei kannata tunkea liian paljon sivustolle, sillä silloin se alkaa näyttää roskapostisivustolta. Pysyttäydy asiassa ja keskity strategiseen sijoitteluun.