Maailman mullistanut Internet

Internet on eräs kaikkien aikojen mullistavimmista keksinnöistä, joka on muuttanut täysin ihmisten tapaa viettää aikaansa, oppia, viestiä ja harjoittaa liiketoimintaa. Moni ei edes muista aikaa ennen Internetiä, minkä vuoksi meillä onkin taipumusta pitää Internetin tuomaa elämisen helppoutta jonkinlaisena itsestäänselvyytenä. Toisaalta vielä muutama vuosikymmen sitten ei kenelläkään ollut

Read More

Hakukoneoptimointi on loistavaa mainosta

Jokaisen verkkosivun omaavan yrityksen pitäisi perehtyä ainakin jossain määrin hakukoneoptimointiin. Mikäli termi ei vielä ole tuttu, tarkoitetaan sillä sivuston nostamista mahdollisimman korkealle Googlen kaltaisissa hakukoneissa. Mitä helpommin sivusto on löydettävissä hakukoneita käyttämällä, sitä todennäköisemmin ihmiset löytävät sivuston ja sitä kautta yrityksen tuotteineen ja palveluineen. Yksinkertaisimmillaan hakukoneoptimoinnilla tarkoitetaan

Read More

Vinkkejä yrityksen kotisivun perustamiseen ja ylläpitämiseen

Muutamia tärkeitä asioita on muistettava, jotta aloitteleva kotisivun tekijä tai muokkaaja saa kaiken oleellisen tiedon kotisivulleen, sillä sivut ovat tärkeä osa näkyvyyttä ja yrityksen markkinointia. Tässä kirjoituksessa käsitellään lyhyesti muutamia perusasioita, joilla yritys voi perustaa ja ylläpitää toimivaa verkkosivustoa. Varmista yhteystietojen olevan aina oikein Yrityksen osoitteen tai

Read More

Hyvän verkkosivun tunnusmerkit

Nykyään maailmassa on satojatuhansia, jopa miljoonia verkkosivuja, eikä niiden määrän kasvulla näytä olevan loppua. Verkkosivujen tekemisestä on tullut varsin vaivatonta ja sellaisen rakentaminen on jopa maallikolle täysin mahdollista pienen perehtymisen jälkeen. Yrityksille verkkosivu on korvaamaton apu uusien asiakkaiden tavoittamisessa. Vaikka verkkosivun pystyykin tekemään jo käden käänteessä, ei

Read More

Blogin kirjoittaminen

Yksi verkkosivuston luomisen tarkoituksista on perustaa henkilökohtainen blogi, jossa yksityisihminen tai yrityksen edustaja voi pukea asioitaan sanoiksi ja kertoa itsestään sivuston välityksellä. Miljoonat ihmiset kirjoittavat blogeja verkkosivuilleen internetissä. Tämä on yksi tapa kertoa toisille kuulumisiaan ja jakaa elämänsä yksityiskohtia muille tai vaikkapa kertoa jostakin mullistavasta matkasta tai

Read More

Toimiva verkkotunnus on tärkeä

Yksi asia, mitä yritysten tulee omia verkkosivuja avatessaan päättää, on sivustolle annettava osoite. Tällöin yrityksen on valittava itselleen sopivaksi katsomansa verkkotunnus. Todellisuudessa yritys ei osta itselleen verkkotunnusta, vaan se vuokrataan tietyksi ajaksi. Useimmat verkkotunnukset ovat maksullisia, mikä johtuu siitä, että maksu ohjautuu palvelulle, joka ohjaa verkkotunnuksen serverille.

Read More

Verkkokaupan perustaminen

Voidakseen menestyä, verkkokaupan on oltava helposti kuluttajien löydettävissä, sillä tutkimusten mukaan verkkokauppa ei menesty, mikäli kuluttajat eivät tiedä sen olemassaolosta eivätkä löydä kauppaa hakemalla. Tässä kirjoituksessa neuvotaan, miten voidaan luoda verkkokauppa ja miten sen menestystä voidaan helpottaa, jotta saadaan tarvittavat asiakkaat ja ostajat. Tuotevalikoiman valitseminen Kun verkkokauppa

Read More

Kotisivujen perustaminen

Kotisivuja perustetaan ja tehdään monesta eri syystä, sillä niille on paljon käyttöä henkilökohtaisiin ja yrityksen tarpeisiin. Monet perustavat kotisivun kirjoittaessaan elämästään päivittäin, toiset tarvitsevat kotisivun verkkokaupan perustamiseen tai yritykset perustavat sivut voidakseen tiedottaa asiakkaitaan esimerkiksi aukioloajoista ja tuotteista ja palveluista, joita yrityksessä on saatavilla. Jos mielessä on

Read More